Σημείο εύρεσης: Syria
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19
Σημείο εύρεσης
Syria, northern
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
4+ coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 9, note 1
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
300 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
40 coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
280 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
17 coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
245 B.C.
Ανεύρεση
1917-1917
Περιγραφή
13+ coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
15+ coins
Παραπομπή
Boehringer, Zur Chronologie, pp. 153-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Syria northern
Αποθέτης
210 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
210 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
250+ coins
Παραπομπή
Boehringer, Zur Chronologie, pp. 158-61, illus.
Σημείο εύρεσης
Syria, date unknown
Αποθέτης
190 B.C.-150 B.C.
Περιγραφή
3 coins
Σημείο εύρεσης
Syria, northern
Αποθέτης
160 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 4 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 5 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1928, p. 94
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
160 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1964-1964
Περιγραφή
15 coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
19 coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
148 B.C.
Ανεύρεση
1917-1917
Περιγραφή
17 coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1971
Περιγραφή
150+ coins
Σημείο εύρεσης
Syria, northern
Αποθέτης
145 B.C.-140 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Blanchet, RN 1907, p. 111, Regling, ZfN 1928, p. 94-5, Seyrig, Trésors du Levant (in press), Thompson, NC 1962, p. 321, Tourneur, Gazette Num. de Bruxelles 1906-7, p.18
Σημείο εύρεσης
"Kefir," Syria
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
17+ coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
69 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
25+ coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
50 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
179 coins
Σημείο εύρεσης
Syria or N. Phoenicia
Αποθέτης
45 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
123+ coins
Παραπομπή
Hill, NC 1925, pp. 14-7 illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date