Σημείο εύρεσης: Chios (Greece)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1893, p. 82, illus., Regling, ZfN 1931, p. 25, no. 5
Σημείο εύρεσης
Chios
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
9+ coins
Παραπομπή
Seltman, Athens, p. 148
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
460 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
26+ coins
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
50+ coins
Παραπομπή
Mavrogordato, NC 1916, pp. 283-90, no. 56, Svoronos, JIAN 1913, pp. 35 f.
Σημείο εύρεσης
Chios , Ionia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1913, pp. 68-9
Σημείο εύρεσης
Chios
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
37 coins
Σημείο εύρεσης
Chios
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
39+ coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date