Νομισματική αξία: Hemiobol
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12
Σημείο εύρεσης
Athens (Acropolis)
Αποθέτης
479 B.C.-478 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.1, pp. 766 ff., illus., Kraay, NC 1956, p. 53; 1962, pp. 418-9, Seltman, Athens, p. 147, Starr, Athenian Coinage, pp. 3-6, 87, Svoronos, JIAN 1898, pp. 367-78, illus.; Athènes, pl. 3 (54 coins illus.), Wallace, NC 1962, pp. 34-5
Σημείο εύρεσης
Mavriki, near Mantineia, Arcadia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
30+ coins
Παραπομπή
Oeconomides, A Delt 1969, Chronika, p. 8, illus. (3 coins), Varoucha, A Delt 1963, Chronika, p. 6, illus. (4 coins)
Σημείο εύρεσης
Piraeus
Αποθέτης
315 B.C.-295 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
89 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 7 (1957), pp. 1-11, some illus.
Σημείο εύρεσης
Anavyssos, near Sunium, Attica
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
66 coins
Παραπομπή
Picard, BCH 1969, p. 828, note 4, Varoucha, BCH 1949, p. 520
Σημείο εύρεσης
Anthoupolis, Attica
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1962, p. 422
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
600 B.C.-575 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
60+ coins
Σημείο εύρεσης
Abu Shusheh, near anc. Gezer, Judaea
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
before 1930
Περιγραφή
77+ coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 1, Lambert, QDAP 1933, pp. 1-10, illus., Naster, INCJ, pp. 5, 18-26, Newell, NNM 82 (1938), pp. 47-58, illus., Robinson, NC 1936, p. 199, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 17
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
330 B.C.-311 B.C.
Ανεύρεση
1931-1932
Περιγραφή
111+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 241-3, illus., Schlumberger, L'argent glee, p. 7, no. 7, Unvalla, MMAP 1934, p. 77
Σημείο εύρεσης
Capua, Campania
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1881
Περιγραφή
AR. In a tomb: 2 coins noted in IGCH in addition to 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Fiorelli, NSc 1881, p. 91
Σημείο εύρεσης
Puig Castellar, Barcelona prov.
Αποθέτης
195 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 311-5, Maluquer-Oliva, Pyrenae 1965, pp. 115-22, Pericot, Ampurias 1943, p. 202; 1944, p. 323, illus., de Guadan, MPER, pp. 144-50
Σημείο εύρεσης
Auriol, 25 km. NE of Marseille
Αποθέτης
470 B.C.-460 B.C.
Ανεύρεση
1867
Περιγραφή
2130 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.1, pp. 1571-1618, illus., Blancard, Le trésor d' Auriol et les dieux nègres de la Grèce (Marseille, 1874); Memoires de l'Academie des Sciences Lettres et BeauxArts de Marseille, 1896-9, pp. 443-60, illus., Blanchet, Traité, pp. 226-8, 544, no. 25, Chabouillet, RN 1869, pp. 348-60; Revue des Sociétés savantes des départments, 1869, pp. 117-27; RN 1874, pp. 164-5, Furtwängler, SM 21 (1971), pp. 13-21, Hucher, Mél de Num 1874-5, pp. 12-44, illus., Kolb, RN 1923, pp. 1-7, Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 7-13
Σημείο εύρεσης
Avignon (anc. Avennio)
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1822
Περιγραφή
1285 coins
Παραπομπή
Duprat, RN 1910, p. 578, note 1, Rolland, RN 1959-60, p. 39; 1970, pp. 105-10, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date