Νομισματική αξία: Daric
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 13 από συνολικά 13
Σημείο εύρεσης
Athens (near the Elissus River)
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Constantopoulos, A Delt. 1930-1, p. 36
Σημείο εύρεσης
Elis
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1931, p. 25
Σημείο εύρεσης
Eretria environs, Euboea
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1855-1855
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Lambros, Sur six médailles d'or inédites de Philippi (Corfu, 1855), line drawings
Σημείο εύρεσης
Mt. Athos environs ("canal of Xerxes"), Macedonia
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Περιγραφή
400 coins
Παραπομπή
Babelon, Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale. Les Perses (Paris, 1893), p. xiv, illus. (3 darics); JIAN 1905, pp. 42-3, Beulé, Les Monnaies d' Athènes (Paris, 1858), pp. 43-4, (illus. 1 Athens), Borrell, NC 1843-4, p. 153, note, Howorth, NC 1903, p. 29, Starr, Athenian Coinage, p. 87
Σημείο εύρεσης
Vourla (now Urla; anc. Clazomenae), Ionia
Αποθέτης
410 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1875
Περιγραφή
90 coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1887, pp. 41-2, Head, NC 1876, pp. 277-98, illus.; 1877, pp. 169-76, illus., Regling, ZfN 1931, p. 25
Σημείο εύρεσης
Pirli bey, c. 55 km. E of Aydin, S of (819) the Büyük Menderes in anc. Caria
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1870-1870
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Sibilian, NZ 1870, p. 333
Σημείο εύρεσης
Mudanya (anc. Apameia-Myrlea), Bithynia
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
2000+ coins
Παραπομπή
NNB 1969, p. 219
Σημείο εύρεσης
Vouni, near anc. Marium
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
252 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 11, Schwabacher, Opuscula Archaeologica 4 (1946), pp. 25-46, illus.; NNA 1947, pp. 67-104, illus., The Swedish Cyprus Expedition 3 (1937), pp. 292 ff , illus.
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr, anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Chassinat, Bulletin de l'Institut français d'Archéologic orientale 1901, pp. 78-86, Jenkins, NC 1955, p. 150 (poss. part of Garbieh hoard, no. 1656 below), Maspero, RecTravEgyptAssyr 1900, pp. 225-6, Regling, ZfN 1931, pp. 28, 41, Svoronos, JIAN 1901, p. 160 (quoting Dattari)
Σημείο εύρεσης
Garbieh, Garbîya province, Delta
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Dutilh, JIAN 1898, p. 148; RBN 1905, p. 162, Jenkins, NC 1955, p. 150 (poss. part of Demanhur hd., no. 1654 above)
Σημείο εύρεσης
Oxus River (Takhti-Kubad, at junction of modern Vaksh and Piandzh Rivers), Shaartuz raion, Tadzhikistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
180 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
1500 coins
Παραπομπή
BMC Arabia, pp. CXLVIII-CLV, Bellinger, ANSMN 10 (1962), pp. 51-67, Cunningham, JASB 1881, pp. 151-86; 1883, pp. 64, 258, Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1905; 2nd ed. 1926), Gardner, NC 1879, pp. 1-12; 1881, p. 12, Hill, AttiMemIIN III.2 (1919), pp. 23-33, Regling, ZfN 1928, p. 96, Robinson, Iraq 1950, p. 51, Schlumberger, L'argent grec, pp. 46-9, Whitehead, NC 1943, pp. 66-8, Zeimal'-Zeimal' IzvOtdelObshchestNaukANTSSR (Dushanbe, 1962), pp. 40-5
Σημείο εύρεσης
Avola, Mammanelli, 20 km. SW of Syracuse
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
BMCArabia, pp. cxxxii f., Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 224, 236, Orsi, AttiMeraIIN 1917, pp. 5-30, illus.
Σημείο εύρεσης
Avola
Αποθέτης
360 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Löbbecke, ZfN 1890, pp. 167-79, illus., Orsi, AttiMemIIN 1917, pp. 6-7, Regling, ZfN 1931, p. 28
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 13 από συνολικά 13

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date