Νομισματική αξία: 1/16 shekel
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11
Σημείο εύρεσης
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 9, note 1
Σημείο εύρεσης
Al-Mina, at the mouth of the Orontes, Seleucis
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
54 coins
Παραπομπή
Naster, INCJ, pp. 6, 10, Robinson, NC 1937, pp. 182-90, illus.; 1948, p. 48, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, nos. 22-4, Schwabacher, OpuscArch. 6 (1950), pp. 141 ff.
Σημείο εύρεσης
Al-Mina, at the mouth of the Orontes, Seleucis
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
43 coins
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1865
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
Παραπομπή
Brandis, Das Münz-Massand Gewichtswesen in Vorderasien (Berlin, 1886), p. 378, note 3, Naster, INCJ, p. 6, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 14
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1944-1944
Περιγραφή
8+ coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 2, Naster, INCJ, pp. 5, 10
Σημείο εύρεσης
Qasr Naba near Niha, c. 19 km. NE of Zahle, Coelesyria, date unknown
Αποθέτης
340 B.C.
Περιγραφή
30 coins
Σημείο εύρεσης
Qasr Naba, between Zahle and Baalbek, Coelesyria
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Naster, INCJ, pp. 5, 10 ff., Rouvier, RN 1902, pp. 258-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 20
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia or Babylonia
Αποθέτης
310 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
43+ coins
Σημείο εύρεσης
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
394+ coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
330 B.C.-311 B.C.
Ανεύρεση
1931-1932
Περιγραφή
111+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 241-3, illus., Schlumberger, L'argent glee, p. 7, no. 7, Unvalla, MMAP 1934, p. 77
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date