Νομισματική αξία: Ασσάριον
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5
Σημείο εύρεσης
Vrankamen-Berg, between Krupa (mod. Krupanj ) and Otoka, Bosnia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
135 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, Mazin, pp. 1-2, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Truhelka, Bosnische Mitt. 1893, pp. 184-8, Willers, NZ 1904, pp. 6-7, note 1
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Περιγραφή
24 coins
Παραπομπή
Fiorelli, NSc 1881, p. 67
Σημείο εύρεσης
Avola, SE Sicily
Αποθέτης
175 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
33 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 122, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 224
Σημείο εύρεσης
Biancavilla, near Adranum
Αποθέτης
160 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
112 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 127, Gentili, AIIN 1955, p. 197, Thomsen, ERC I, p. 122
Σημείο εύρεσης
Sulcis (mod. S. Antioco), 60 km. WSW of Cagliari, Sardinia
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1874
Περιγραφή
AE: 1 coin noted in IGCH in addition to 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 46, Spano, BAS 1858, p. 67, note 5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date