Νομισματική αξία: Stater
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 401 έως 420 από συνολικά 425
Σημείο εύρεσης
Monteriggioni, 12 km. NW of Siena, Etruria
Αποθέτης
180 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 555 (for earlier references)
Σημείο εύρεσης
Piano Rizzuto, 7 km. E of Gela
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222 Jenkins, Gela, pp. 149-50, Orsi, AttiMemIIN 1919, pp. 1-22, illus.; 1921, pp. 3-4
Σημείο εύρεσης
Contessa, 15 km. SW of Corleone
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1891, pp. 268-70, 364-73, Jenkins, Gela, p. 149, Salinas, NSc 1888, pp. 302-13, illus., Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 208, no. X (adds 12 pieces to Salinas list)
Σημείο εύρεσης
Ognina, 4 km. NE of Catana
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
309+ coins
Παραπομπή
Columba, AttiMemIIN 1925, pp. 1-19, illus., Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 225, 239, Jenkins, Gela, p. 156
Σημείο εύρεσης
Avola
Αποθέτης
360 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Löbbecke, ZfN 1890, pp. 167-79, illus., Orsi, AttiMemIIN 1917, pp. 6-7, Regling, ZfN 1931, p. 28
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
198 coins
Παραπομπή
BullNumSfrag 2 (1884), p. 63, Friedländer, ZfN 1885, p. 2, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59, no. XIV
Σημείο εύρεσης
Buccheri, 20 km. S of Leontini
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
39+ coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222, Orsi, NSc 1905, p. 437
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
350 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
25+ coins
Παραπομπή
Griffo, AIIN 1955, pp. 199-200, Jenkins, Gela, p. 157
Σημείο εύρεσης
Mineo, 30 km. W of Leontini
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
500 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 222, 238, Jenkins, Gela, p. 155, Orsi, NSc 1905, pp. 438-9
Σημείο εύρεσης
Camarina environs
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
347 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, (Lot A) p. 57 (first group); (Lots B and C) p. 57 (second group)
Σημείο εύρεσης
Sicily, date unknown
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Περιγραφή
169 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1958-9, pp. 95-124, illus.
Σημείο εύρεσης
Catania
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
42 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 58
Σημείο εύρεσης
Selinunte
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1874
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Cavallari, BullCommAntSic 7 (1874), pp. 22-3, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 58
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
20+ coins
Παραπομπή
AA 1921, p. 230, Orsi, NSc 1920, p. 338
Σημείο εύρεσης
Serra Orlando (anc. Morgantina), 4 km. NE of Piazza Armerina
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Stillwell, AJA 1967, pp. 248, 250, illus.
Σημείο εύρεσης
Lilybaeum
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Cf. Trapani, 1921, no. 2211 below, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 60
Σημείο εύρεσης
Vulcano, Lipari Islands
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1896-1896
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Macdonald, NC 1896, pp. 185-90, illus., Robinson, NC 1945, pp. 96-107, illus.
Σημείο εύρεσης
Tunis
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
10+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, pp. 55-6, hoard II
Σημείο εύρεσης
Orrestano (Oristano; anc. Othoca), 100 km. NNW of Cagliari, Sardinia
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
13+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 55, hoard I
Σημείο εύρεσης
Villanova ( = Monteleone), 25 km. S of Sassari, Sardinia
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, hoard XXIII, NSc 1883, p. 24 (poor details)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 401 έως 420 από συνολικά 425

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date