Νομισματική αξία: Octadrachm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 27 από συνολικά 27
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
255 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
6+ coins
Σημείο εύρεσης
Egypt (upper)
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1905-1905
Περιγραφή
112 coins
Παραπομπή
Eddé, Boll. di Num. 1905, p. 129
Σημείο εύρεσης
Zagazig (anc. Bubastis)
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
ASA 1901, pp. 53, 70-1, RecTravEgyptAssyr 1898, p. 168
Σημείο εύρεσης
Benha (anc. Athribis), 50 km. N of Cairo
Αποθέτης
217 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
50+ coins
Παραπομπή
Brett, ANSMN 5 (1952), pp. 1-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Keneh (mod. Qena; anc. Kaionopolis), near Luxor
Αποθέτης
144 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
245+ coins
Παραπομπή
Newell, NNM 33 (1927), pp. 14-31, illus. (Ptolemy VIII tetradr. given as Paphus, p. 22, but Newell later regarded these as of Alexandreia, see Standard Ptol. Silver, p. 11
Σημείο εύρεσης
Tigris River, c. 65 km. below Ctesiphon
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1816-1816
Περιγραφή
20+ coins
Παραπομπή
Jenkins, BMQ 1964, pp. 89-92, illus.
Σημείο εύρεσης
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
394+ coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 27 από συνολικά 27

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date