عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

طائفة: Fraction
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (110) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Athens
مكان الحفظ
525 B.C.-515 B.C.
الاكتشاف
1788
التوصيف
26+ coins
مرجع
Beulé, Les monnaies d'Athènes (Paris, 1858), pp. 15-6, 30-1, Cousinéry, Voyage dans la Macédoine II (Paris, 1831), pp. 123, 128-9, (line drawings of some types), Köhler, AM 1884, p. 358, Mionnet II (1807), pp. 112-3, Mommsen, Hist. de la monnaie romaine I (Paris, 1865), p. 72, note 1, Seltman, Athens, p. 146
مكان اكتشاف القطعة
Eleusis (E. of Telesterion), Attica
مكان الحفظ
520 B.C.-500 B.C.
الاكتشاف
1883
التوصيف
7-8 coins
مرجع
Köhler, AM 1884, pp. 357-8, Seltman, Athens, p. 146
مكان اكتشاف القطعة
Santorin (anc. Thera)
مكان الحفظ
500 B.C.-490 B.C.
الاكتشاف
1821
التوصيف
760 coins
مرجع
BMCIonia, pp. xxxii ff., Greenwell, NC 1890, pp. 13-9, Holloway, ANSMN 10 (1962), pp. 6-7, Wroth, NC 1884, pp. 269-80, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Isthmia, near Corinth
مكان الحفظ
480 B.C.
الاكتشاف
1954
التوصيف
135 coins
مرجع
Broneer, Hesperia 1955, pp. 135-6, some illus.
مكان اكتشاف القطعة
Porto Cheli, Argolis
مكان الحفظ
500 B.C.-400 B.C.
الاكتشاف
1970
التوصيف
17+ coins
مرجع
Caskey, AJA 1971, p. 301, Jameson, AJA 1971, p. 204
مكان اكتشاف القطعة
Andritsaena, Elis
مكان الحفظ
380 B.C.
الاكتشاف
1948
التوصيف
111+ coins
مرجع
Seltman, NC 1951, pp. 40-55, illus. (Katoché hd.)
مكان اكتشاف القطعة
Orchomenus, Boeotia
مكان الحفظ
323 B.C.
الاكتشاف
1920
التوصيف
133 coins
مرجع
Seltman, The Temple Coins of Olympia (Cambridge, 1921), pp. 111-3
مكان اكتشاف القطعة
Thessaly (Larissa or Crannon)
مكان الحفظ
330 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
1937
التوصيف
69 coins
مكان اكتشاف القطعة
Argos
مكان الحفظ
330 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
1967
التوصيف
8+ coins
مرجع
Oeconomides, A Delt 1968, Chronika, p. 12, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Leucas, Acarnania
مكان الحفظ
300 B.C.
الاكتشاف
1925
التوصيف
49+ coins
مرجع
Bellinger, YCS 2 (1931), pp. 187-98, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Kaki Thalassa, Attica
مكان الحفظ
350 B.C.-295 B.C.
الاكتشاف
1968
التوصيف
18 coins
مرجع
Picard, BCH 1969, pp. 823-9, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Anavyssos, near Sunium, Attica
مكان الحفظ
300 B.C.-270 B.C.
الاكتشاف
1948
التوصيف
66 coins
مرجع
Picard, BCH 1969, p. 828, note 4, Varoucha, BCH 1949, p. 520
مكان اكتشاف القطعة
Chalcis environs, Euboea
مكان الحفظ
225 B.C.-200 B.C.
الاكتشاف
1913
التوصيف
200 coins
مرجع
Jameson III (Paris, 1924), under no. 2072
مكان اكتشاف القطعة
Kyra Vrysi, near Corinth
مكان الحفظ
300 B.C.-200 B.C.
الاكتشاف
1934
التوصيف
200 coins
مرجع
AA 1935, p. 178
مكان اكتشاف القطعة
Canea (anc. Cydonia) environs, Crete
مكان الحفظ
150 B.C.
الاكتشاف
1922
التوصيف
1154+ coins
مرجع
Milne, NC 1943, p. 84 (Oxford lot ex Evans), Robert, Études, pp. 197-8, Robinson, NC 1928, pp. 172 ff., Seager, NNM 23 (1924)
مكان اكتشاف القطعة
Macedonia
مكان الحفظ
600 B.C.-590 B.C.
الاكتشاف
1840
التوصيف
12+ coins
مكان اكتشاف القطعة
Olynthus, Macedonia
مكان الحفظ
479 B.C.
الاكتشاف
1928
التوصيف
11 coins
مرجع
Robinson, Olynthus III, pp. 8-12, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 165-6 (hd. 1), Schwabacher, AJA 1938, pp. 70-2 (authenticity of Sermyle coin)
مكان اكتشاف القطعة
Hierissos, near anc. Acanthus, Macedonia
مكان الحفظ
480 B.C.-450 B.C.
الاكتشاف
1934
التوصيف
150+ coins
مرجع
Desneux, RBN 1949, pp. 42, 49-52, some illus.
مكان اكتشاف القطعة
Nea Cassandra, Macedonia
مكان الحفظ
400 B.C.
الاكتشاف
1897
التوصيف
55+ coins
مرجع
Weber, NC 1898, pp. 251-8, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Kaliandra (anc. Mende), Macedonia
مكان الحفظ
400 B.C.-350 B.C.
الاكتشاف
1892
التوصيف
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (110) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date