Νομισματική αξία: 32 litra
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Σημείο εύρεσης
Syracuse environs
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1965
Σημείο εύρεσης
Vizzini, 16 km. NW of Acrae
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
73 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 227, RassNum. 1932, pp. 91-2
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date