Εκδότρια αρχή: Lycceius of Paeonia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Σημείο εύρεσης
Paeonia
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
1968 coins
Παραπομπή
Sotheby April 16, 1969; ParkeBernet Dec. 9, 1969
Σημείο εύρεσης
Razinci, c. 50 km. W of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
2657+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 264
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date