Εκδότρια αρχή: Ιέρων Β΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31
Σημείο εύρεσης
Euboea
Αποθέτης
175 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Wallace, NNM 134 (1956), p. 121
Σημείο εύρεσης
Vrankamen-Berg, between Krupa (mod. Krupanj ) and Otoka, Bosnia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
135 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, Mazin, pp. 1-2, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Truhelka, Bosnische Mitt. 1893, pp. 184-8, Willers, NZ 1904, pp. 6-7, note 1
Σημείο εύρεσης
Mazin, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
865 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, BMzB 1900, pp. 2863-8, 2885-90, 2898-900, 2914-6; 1901, pp. 2929-322 Mazin, pp. 1-29, Blanchet, RN 1901, pp. 290-3 (review of Bahrfeldt, BMzB 1900), Cf. Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, Hoard XXI, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Patsch, Schriften der Balkaner Komm. 1 (Vienna, 1900), p. 52, Willers, NZ 1904, p. 5, note 5; 1919, p. 127
Σημείο εύρεσης
Cotrone, 5 km. N of Croton, Brut-(277, 506) tium
Αποθέτης
430 B.C.
Περιγραφή
130+ coins
Παραπομπή
Catanuto, NSc 1932, pp. 387-92 (= N. 277 including intrusive items), Kraay, SNR 1970, pp. 69-71 (for details of N. 506, and for the common source of N. 277 and 506)
Σημείο εύρεσης
S. Vincenzo la Costa, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
107 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 67, Pfeiler, JNG 1964, pp. 34-6, Procopio, AIIN 1958-9, p. 284
Σημείο εύρεσης
Sicily, date unknown
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Περιγραφή
169 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1958-9, pp. 95-124, illus.
Σημείο εύρεσης
Carlentini, near Leontini
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Cesano, StudNum (1940), i, p. 64, Currò Pisanò, AIIN 1962-5, pp. 224, 237, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59, Orsi, NSc 1912, p. 372
Σημείο εύρεσης
Burgio, SE Sicily betw. Pachino and Ispica
Αποθέτης
215 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
3000 coins
Παραπομπή
Cesano, StudNum (1940), i, p. 64 (as Ragusa), Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222, Orsi, NSc 1903, p. 429
Σημείο εύρεσης
Syracuse environs
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1965
Σημείο εύρεσης
Vizzini, 16 km. NW of Acrae
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
73 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 227, RassNum. 1932, pp. 91-2
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Achradina
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1838
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
BullInst 1853, p. 58, Mommsen, Rheinisches Mus. für Philologie 1846, p. 626 note, Salinas, PerNumSfrag 1868, p. 206, note 3
Σημείο εύρεσης
Rosolini, 15 km. NW of Pachino
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Orsi's notes
Σημείο εύρεσης
Agrigento (anc. Acragas)
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
60000 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 222, 236, Orsi, NSc 1903, p. 429
Σημείο εύρεσης
Agrigento
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
900 coins
Σημείο εύρεσης
Agrigento
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
36 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 224
Σημείο εύρεσης
Sicily, date unknown
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Περιγραφή
1242 coins
Παραπομπή
Gabrici, Monetazione, p. 90, Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 209, no. XVII
Σημείο εύρεσης
Canicattini, 20 km. W of Syracuse
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 224
Σημείο εύρεσης
Pachino, extreme SE of Sicily
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Magnaguti, Numismatica 1939, p. 39
Σημείο εύρεσης
Serra Orlando (anc. Morgantina), 4 km. NE of Piazza Armerina
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Sjöqvist, AJA 1964, p. 141
Σημείο εύρεσης
Polizzi Generosa, 30 km. S of Cefalù
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
350 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1958-9, p. 312; AIIN 1960-1, pp. 78-90, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date