Εκδότρια αρχή: Patraus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Σημείο εύρεσης
Megara
Αποθέτης
310 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
789 coins
Σημείο εύρεσης
Paeonia
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
1968 coins
Παραπομπή
Sotheby April 16, 1969; ParkeBernet Dec. 9, 1969
Σημείο εύρεσης
Razinci, c. 50 km. W of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
2657+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 264
Σημείο εύρεσης
Ruzanci, near Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1929-1930
Περιγραφή
AR. Hoard?: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Mouchmov, BIAB 6 (1930-1), p. 315
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date