Εκδότρια αρχή: Πτολεμαίος ο Σωτήρ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 41
Σημείο εύρεσης
Madaba (anc. Madeba), c. 30 km. S of Amman
Αποθέτης
146 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Jenkins, INCJ, p. 69, note 26 (latest coin Ptolemy VI, not Ptolemy V as stated)
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr; anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
8000+ coins
Παραπομπή
(Elder) Collection of Coins of Alexander the Great, 300 illus., AA 1907, p. 160, May, NC 1952, pp. 1-18, illus., Mosser, NNM 97 (1941), nos. 18-52, illus., Newell, Reattribulion, pp. 34-62, illus.; Sidon-Ake, p. 57, illus.; NNM 19 (1923), illus. (4826 specimens listed; details of further 1062 noted by Newell subsequently, in ANS file, See pp. 146-7 for citation of Dattari for presence of Ptolemy I specimens); Tarsos. p. 109, illus., Num 1909, p. 9, Torrey, NNM 77 (1937), illus.
Σημείο εύρεσης
Abu Hommos, 40 km. SE of Alexandria
Αποθέτης
311 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Brett, TING, p. 26, illus., Newell, Tyrus, p. 10; Nuns 1924, p. 301
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
79+ coins
Παραπομπή
Dutilh, AN 1895, pp. 73-92 (esp. pp. 74-5, tables B, C, D; refs. to Müller, illus.), Svoronos, Ptolemies 4, p. 401, nos. 6, 12
Σημείο εύρεσης
Kuft (anc. Koptos), between Keneh and Luxor
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1875-1880
Περιγραφή
330+ coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 29-30 (summary of Oxford coins only), Newell, Tyrus, p. 10
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr; anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité I.1, p. 23, Dutilh, JIAN 1898, pp. 153-6, Mowat, RN 1906, p. 294 ("aux environs de Damanhour")
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
34 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt ()
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1936-1936
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Godefroy, RN 1936, pp. 281, 283, illus.
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1904-1908
Περιγραφή
458+ coins
Παραπομπή
Svoronos, Ptolemies 4, pp. 404-7, nos. 183-268 (listed as "Egyptian find")
Σημείο εύρεσης
Phacous (= Fâqus), 30 km. NE of Zagazig
Αποθέτης
283 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
2400 coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 17-37, illus.
Σημείο εύρεσης
Toukh el Garmous, 20 km. NE of Zagazig
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
AR. Pot hoard from chamber 2 of temple treasury, with gold ornaments (cf. nos. 1680, 1729): Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Edgar, ASA 1906, p. 208
Σημείο εύρεσης
Toukh el Garmous
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
160 AV, ? AR. Found in chamber 1 of temple treasury with gold ornaments and silver vessels (cf. nos. 1679, 1729): 108 AV coins noted in IGCH (Added 52 coins to this group) in addition to 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 161 coins
Παραπομπή
AA 1906, p. 135, Bulletin de l'Art ancien et moderne 1905, p. 326, Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions 1905, p. 535, Eddé, Boll. di Num. 1905, pp. 129 (= Yehia hoard), 141, Edgar, ASA 1906, pp. 205-11, L'Illustration Jan./1906, p. 63, Maspero, JDébats 359 (1905), Milne, JEA 1941, pp. 135-7 (Svoronos references for 108 specimens), RN 1906, p. 76, Rostovtzeff, SEH, pp. 374, 390 (illus. of gold ornaments), Svoronos, Ptolemies 4, pp. 404-15, nos. 181-715A
Σημείο εύρεσης
Saqqara, near Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
28 coins
Σημείο εύρεσης
Delta
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1856
Περιγραφή
AR. Pot hoard: 14 coins noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 17 coins
Παραπομπή
Huber, NC 1862, p. 163; WNM 1867, pp. 7-8, 20, Waddington, RN 1865, p. 18 = Mélanges (Paris, 1867), p. 50
Σημείο εύρεσης
Mirgissa, near Wadi Haifa, Sudan
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
36 coins
Παραπομπή
Le Rider, RN 1969, pp. 28-33, illus. (presence of 2 AE of Cleopatra VII and 1 AE of Augustus regarded as fortuitous)
Σημείο εύρεσης
Tell Nebesheh (anc. Am), 50 km. E of El Mansûra
Αποθέτης
242 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Petrie, Tanis, pp. 25-6
Σημείο εύρεσης
Delta
Αποθέτης
200 B.C.-180 B.C.
Ανεύρεση
1927-1928
Περιγραφή
24 coins
Σημείο εύρεσης
Aisaros River, near Croton, Bruttium
Αποθέτης
290 B.C.
Ανεύρεση
1879
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Friedlaender, ZfN 1880, pp. 227-8 (monograms of Ptolemy on pl. 4); ZfN 1881, p. 6 (disposal of some Ptolemy st.), von Duhn, ZfN 1880, pp. 312-4 (lists Alexander and Philip st.)
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230-1, 239, Gentili, AIIN 1956, pp. 109-11; 5-6, p. 285
Σημείο εύρεσης
Tunis
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 56, hoard IV
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 41

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date