Εκδότρια αρχή: Προυσίας Α' της Βιθυνίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 13 από συνολικά 13
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 13 από συνολικά 13

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date