Εκδότρια αρχή: Αχαιμενική Αυτοκρατορία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42
Σημείο εύρεσης
Athens (near the Elissus River)
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Constantopoulos, A Delt. 1930-1, p. 36
Σημείο εύρεσης
Elis
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1931, p. 25
Σημείο εύρεσης
Eretria environs, Euboea
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1855-1855
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Lambros, Sur six médailles d'or inédites de Philippi (Corfu, 1855), line drawings
Σημείο εύρεσης
Bairakli, Izmir (anc. Smyrna), Ionia
Αποθέτης
500 B.C.-490 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
JHS 1952, p. 106, Robinson, NC 1958, p. 188; 1960, pp. 31-3, illus., Schlumberger, I: argent grec, p. 6, no. 2
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
64 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Σημείο εύρεσης
Çal dag, near Sart (anc. Sardes)
Αποθέτης
470 B.C.
Ανεύρεση
before 1945
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Noe, NNM 136 (1956), pp. 23-44, illus., Robinson, NC 1947, p. 173-4; 1958, pp. 187 ff.
Σημείο εύρεσης
Vourla (now Urla; anc. Clazomenae), Ionia
Αποθέτης
410 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1875
Περιγραφή
90 coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1887, pp. 41-2, Head, NC 1876, pp. 277-98, illus.; 1877, pp. 169-76, illus., Regling, ZfN 1931, p. 25
Σημείο εύρεσης
Izmir (anc. Smyrna) region, Ionia
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1948-1949
Περιγραφή
271 coins
Παραπομπή
Noe, NNM 136 (1956), pp. 1-22, illus.
Σημείο εύρεσης
Durasalar, near Bigadiç (anc. Abbaitis), Mysia
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
111 coins
Παραπομπή
Artuk, Istanbul ArchhMüzYilligi 1958, p. 85, Barron, Samos, pp. 116 f.
Σημείο εύρεσης
Calymna
Αποθέτης
335 B.C.
Ανεύρεση
1823
Περιγραφή
10000? AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 16 [uncertain], which each has been counted as 1. Added 9983 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to 10000? coins
Παραπομπή
Borrell, NC 1846-7, pp. 165 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 4, Six, NC 1877, p. 81
Σημείο εύρεσης
Pirli bey, c. 55 km. E of Aydin, S of (819) the Büyük Menderes in anc. Caria
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1870-1870
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Sibilian, NZ 1870, p. 333
Σημείο εύρεσης
Ionia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1916, pp. 1-12, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 6
Σημείο εύρεσης
Izmir region, Ionia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1930-1930
Περιγραφή
149 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 1
Σημείο εύρεσης
Miletopolis, Mysia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919-1919
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Hill, JHS 1919, p. 124, Schlumberger, L'argent grec, p. 6
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
35 coins
Σημείο εύρεσης
Mudanya (anc. Apameia-Myrlea), Bithynia
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
2000+ coins
Παραπομπή
NNB 1969, p. 219
Σημείο εύρεσης
Gordium, Phrygia
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
110 coins
Παραπομπή
Young, AJA 1958, p. 441
Σημείο εύρεσης
Isparta (anc. Baris) environs, Pisidia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
37 coins
Σημείο εύρεσης
Lycia, c. 20 km. E of Kas (anc. Antiphellus)
Αποθέτης
440 B.C.-430 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100+ coins
Παραπομπή
Mørkholm, JNG 1964, p. 69
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date