Fyndplats: Torchiarolo (Italy)
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater
Fyndplats
Torchiarolo, 16 km. S of Brindisi, Calabria
Deposition
380 B.C.
Fynd
1927
Beskrivning
21+ coins
Referens
Quagliati, AttiMemIIN 1932, pp. 3-13, illus.
Fyndplats
Torchiarolo, 15 km. S of Brindisi, Calabria
Deposition
270 B.C.
Fynd
1926
Beskrivning
1849 coins
Referens
Breglia, Memorie Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 39-76, Crawford, RRCH 11, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 41-4
Fyndplats
Torchiarolo
Deposition
270 B.C.
Fynd
1931-1931
Beskrivning
130 coins
Referens
RassNum. 1931, p. 170
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Hoard

Innehål

Closing Date