Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Philippi environs, Macedonia
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
before 1965
Περιγραφή
25 coins
Σημείο εύρεσης
Mikrochorion, Drama district, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
37 coins
Σημείο εύρεσης
Zyges, near Cavalla, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1956, p. 228
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
14+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1960, p. 486
Σημείο εύρεσης
Platania, near Drama, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1958, pp. 651; 1960, p. 486 (the two entries would seem to belong to the same hd.)
Σημείο εύρεσης
Dojran, Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Klemenc, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 131,133
Σημείο εύρεσης
Platania, near Drama, Macedonia
Αποθέτης
51 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
43 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH, no. 358, Varoucha, BCH 1960, pp. 486-7
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
508 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date