Νομισματοκοπείο: Panormus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Σημείο εύρεσης
Cisnadie (formerly Heltau), c. 8 km. 484) S of Sibiu, Rumania
Αποθέτης
48 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1836
Περιγραφή
500 coins
Παραπομπή
Ackner, AVSL 4 (1851), pp. 19-21, Mitrea, ED 10 (1945), p. 89, no. 22
Σημείο εύρεσης
Campobello di Licata, 20 km. N of Licata
Αποθέτης
400 B.C.-390 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
100-200 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 224
Σημείο εύρεσης
Bisacquino, 15 km. S of Corleone
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1879
Περιγραφή
65 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 137, Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 210
Σημείο εύρεσης
Campobello di Licata, 20 km. N of Licata
Αποθέτης
30 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1921
Περιγραφή
37 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 494, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 225
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date