Νομισματοκοπείο: Apollonia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 55
Σημείο εύρεσης
Qesarat, c. 15 km. NW of Tepelenë, Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
49 coins
Σημείο εύρεσης
Epirus
Αποθέτης
200 B.C.-A.D. 1
Ανεύρεση
1847-1847
Περιγραφή
24 coins
Σημείο εύρεσης
Durazzo (Durrës; anc. Dyrrhachium), Albania
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
52 coins
Παραπομπή
Ceka, Studia Albanica 1 (1966), pp. 218-9, Münsterberg, MonatsblNumGesWien 1917, p. 259
Σημείο εύρεσης
Jubicë, c. 25 km. NW of Shkodër, Albania
Αποθέτης
230 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
138 coins
Σημείο εύρεσης
Lezhe (Lesh, Alessio; anc. Lissus), Albania
Αποθέτης
168 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Ceka, Studia Albanica 1 (1966), p. 218 (date of discovery given as 1923)
Σημείο εύρεσης
Bakërr (anc. Apollonia), 11 km. W of Fier, Albania
Αποθέτης
200 B.C.-168 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
441 coins
Παραπομπή
Ceka, Studia Albanica 1972, no. pp. 49-68, illus.
Σημείο εύρεσης
Selci (Selce), near Shkodër, Albania
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Evans, NG 1880, pp. 269-88, illus., Islami, Studia Albanica 1 (1966), pp. 225-51, passim
Σημείο εύρεσης
Potoc, c. 69 km. WNW of Turnu Severin, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Kenner, AfÖG 38 (1867), pp. 309-10 (describes 9 of best preserved coins)
Σημείο εύρεσης
Lipnica, c. 32 km. S of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 242
Σημείο εύρεσης
Gradesnica, c. 30 km. N of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
431 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 237
Σημείο εύρεσης
Rupci, c. 55 km. S of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 265
Σημείο εύρεσης
Sadovec, c. 25 km. SW of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
461 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 321
Σημείο εύρεσης
Sadovec
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
many AR: Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 362
Σημείο εύρεσης
Vâlĉi trân, Pleven district, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
131+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 468
Σημείο εύρεσης
Pianul de Sus, 27 km. SSW of Alba (812, 934) Iulia, Rumania
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1852
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Seidl, AfÖG 9 (1853), pp. 164-5
Σημείο εύρεσης
Ljubuski, c. 18 km. from the coast, Bosnia, Yugoslavia
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1902-1902
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Patsch, Bosnische Mitt. 1902, pp. 64-9
Σημείο εύρεσης
Zaklopaca, near Belgrade, Yugoslavia
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
1570 coins
Παραπομπή
Petrovič, Starinar 7 (1932), pp. 40-65, some illus., RassNum. 1933, p. 25 (review of above)
Σημείο εύρεσης
Bihar, Hungary
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Harsányi, NK 1908, p. 113
Σημείο εύρεσης
Oradea environs, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1964-1964
Περιγραφή
AR. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Mitrea, Dacia 1965, p. 492
Σημείο εύρεσης
Budoi-Marghita, c. 35 km. NE of Oradea, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1941
Περιγραφή
59 coins
Παραπομπή
Lachlan, SCN 5 (1971), pp. 362-71, illus. (imit. only)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 55

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date