Σημείο εύρεσης: Vizzini (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Σημείο εύρεσης
Vizzini, 16 km. NW of Acrae
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
73 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 227, RassNum. 1932, pp. 91-2
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date