Σημείο εύρεσης: Italy
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Σημείο εύρεσης
Italy
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
AE: 6 coins noted in IGCH in addition to 5 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 11 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 28, Sambon, Recherches, p. 33, Thomsen, ERC I, p. 120
Σημείο εύρεσης
Italy
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1928-1928
Περιγραφή
98 coins
Παραπομπή
Breglia, BollCircNumNap 1935, pp. 11-24, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date