Σημείο εύρεσης: Iraq
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia or Babylonia
Αποθέτης
390 B.C.-385 B.C.
Ανεύρεση
1900-1900
Περιγραφή
23 coins
Παραπομπή
Robinson, Iraq 1950, pp. 44-51 illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 6
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia or Babylonia
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia or Babylonia
Αποθέτης
310 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
43+ coins
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1920-1920
Περιγραφή
94+ coins
Παραπομπή
Newell, Demetrius, pp. 165 f., Newell, ESM and WSM, indices of hoards, s. v. Mesopotamia (Noe 680), Regling, ZfN 2928, p. 95, no. 6
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia
Αποθέτης
195 B.C.-190 B.C.
Ανεύρεση
1914-1918
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Allan, BMQ 1936, pp. 127-8, illus., Jenkins, ANSMN 13 (1967), pp. 41-55, illus., Newell, ESM and WSM, indices of hoards, s. v. Mesopotamia (Noe 681)
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
5+ coins
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
15+ coins
Παραπομπή
Newell, ESM, index of hoards, s. v. Mesopotamia 1925
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia
Αποθέτης
35 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
15+ coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date