Σημείο εύρεσης: Giardini-Naxos (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Σημείο εύρεσης
Schisò (anc. Naxus)
Αποθέτης
490 B.C.-480 B.C.
Ανεύρεση
1853
Περιγραφή
26 coins
Παραπομπή
Cahn, Naxos, p. 85, Pogwisch, BullInst 1853, p. 158 (cf. Friedländer, ZfN 1882, pp. 103-4)
Σημείο εύρεσης
Schisò (anc. Naxus)
Αποθέτης
403 B.C.
Ανεύρεση
1852
Περιγραφή
2000+ coins
Παραπομπή
Cahn, Naxos, p. 85, Cavedoni, BullInst 1855, p. 171, Evans, NC 1891, pp. 374-6, Jenkins, Gela, p. 158, Pogwisch, BullInst 1853, pp. 153-8, Riccio, BullInst 1854, p. xxxix
Σημείο εύρεσης
Schisò (anc. Naxus)
Αποθέτης
403 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
230+ coins
Παραπομπή
Magnaguti, Numismatica 1939, p. 37, Rizzo, Naxos siceliota (Catania, 1894), p. 137
Σημείο εύρεσης
Naxus (mod. Schisò), date unknown
Αποθέτης
300 B.C.
Περιγραφή
27 coins
Παραπομπή
Gabrici, Problemi di num. greca (Naples, 1959), p. 110
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date