Σημείο εύρεσης: Edirne (Turkey)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5
Σημείο εύρεσης
Adrianople (now Edirne) environs, Thrace
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1780-1780
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Sestini, Lettere ... Ainslieana (Leghorn, 1789) 1, p. 130, note
Σημείο εύρεσης
Adrianople
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1855
Περιγραφή
"several hundred" AR. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
von Prokesch-Osten, Inedita (Vienna, 1859), pp. 303-4
Σημείο εύρεσης
Adrianople (now Edirne) environs, Thrace
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1789-1789
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Sestini, Lettere . . . Ainslieana 1 (Leghorn, 1789), p. 130, note 1
Σημείο εύρεσης
Adrianople (now Edirne) environs, Thrace
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1789-1789
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Sestini, Lettere ... Ainslieana 1 (Leghorn, 1789), p. 130, note 1
Σημείο εύρεσης
Adrianople (now Edirne), Thrace
Αποθέτης
85 B.C.
Ανεύρεση
1925-1925
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Robert, Études, p. 5, note 3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date