ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche du Golfe Persique, Mésopotamie, Séleucos IV Philopator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1342d
Авторитет
Seleucus IV Philopator
Монетарница
Antioch in Persis
Номинал
Tetradrachm