ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, Mallos, Cilicie, Antiochos VII Évergète Sidetes]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2059.2a
Авторитет
Antiochus VII Euergetes
Монетарница
Mallus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios II Nikator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1907.1h
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm