ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Tetradrachm, Myrina, 188 BCE–170 BCE. 1944.100.31409
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1659
Монетарница
Myrina
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Aspendus, 189 BCE–188 BCE. 1944.100.32323
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2903
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Perge, 201 BCE–200 BCE. 1944.100.33186
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2935
Монетарница
Perge
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus IV Epiphanes, Antioch, Syria, 167 BCE–164 BCE. 1944.100.75286
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1400a
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus IV Epiphanes, Antioch, Syria, 167 BCE–164 BCE. 1944.100.75288
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1400e
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus IV Epiphanes, Antioch, Syria, 167 BCE–164 BCE. 1944.100.75291
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1400d
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus IV Epiphanes, Ptolemais-Ake, 175 BCE–164 BCE. 1967.152.663
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1476.2k
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Ptolemais-Ake
Номинал
Tetradrachm