ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 81

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3386
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3388
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3394
Монетарница
Aradus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Clazomènes, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1744
Монетарница
Clazomenae
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Clazomènes, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1748
Монетарница
Clazomenae
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2878
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2888
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2889
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2889
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2891
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2892
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2895
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2898
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2898
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2899
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Kabylé, Thrace]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 882
Монетарница
Cabyle
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2395
Монетарница
Chios
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2404
Монетарница
Chios
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2366
Монетарница
Chios
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2388
Монетарница
Chios
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Colophon, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1867
Монетарница
Colophon
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Cos, Carie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2500
Монетарница
Cos
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Héraclée du Pont, Bithynie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1294
Монетарница
Heracleia Pontica
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Magnésie du Méandre, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2046
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mégalopolis, Arcadie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 752
Монетарница
Megalopolis
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mésembria, Thrace]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 980
Монетарница
Mesembria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2168
Монетарница
Miletus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2182
Монетарница
Miletus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2191
Монетарница
Miletus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1731
Монетарница
Mytilene
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1702
Монетарница
Mytilene
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide,]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1697
Монетарница
Mytilene
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Nisyros, Carie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2507
Монетарница
Nisyros
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Nisyros, Carie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2507
Монетарница
Nisyros
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1473
Монетарница
Pergamum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1483
Монетарница
Pergamum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1488
Монетарница
Pergamum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1490
Монетарница
Pergamum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergé, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2916
Монетарница
Perge
Номинал
Tetradrachm