ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet ou Mylasa, Ionie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2074
Монетарница
Miletus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1481
Монетарница
Pergamum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1473
Монетарница
Pergamum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Sillyon, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2978
Монетарница
Sillyum
Номинал
Tetradrachm