ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 335

Silver Coin, Sardis, 323 BCE - 319 BCE 1952.123.101
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 323 BCE - 319 BCE. 1952.123.102
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 323 BCE - 319 BCE. 1952.123.103
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 323 BCE - 319 BCE. 1952.123.104
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 323 BCE - 319 BCE. 1952.123.105
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 323 BCE - 319 BCE. 1952.123.108
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 323 BCE - 319 BCE 1952.123.109
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2641
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Teos, 310 BCE - 301 BCE 1952.123.11
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2298
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 319 BCE - 315 BCE 1952.123.110
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2684
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Sardis, 319 BCE - 315 BCE 1952.123.111
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2682
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 323 BCE - 319 BCE 1952.123.122
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1936
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 323 BCE - 319 BCE 1952.123.123
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1945
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE - 305 BCE 1952.123.125
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1955
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE - 305 BCE 1952.123.127
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1962
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE - 305 BCE 1952.123.128
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1959
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE - 305 BCE 1952.123.129
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1961
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE - 305 BCE 1952.123.130
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1970
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Coin, Magnesia ad Maeandrum, 305 BCE - 297 BCE 1952.123.131
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1991
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma