ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Tetradrachm of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 348 BCE–342 BCE. 1944.100.12318
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 2.212
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Alexander III of Macedon, Amphipolis, 342 BCE–328 BCE. 1944.100.12355
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 2.386
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Philip II, Amphipolis, 355 BCE–348 BCE. 1944.100.12300
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 2.88
Авторитет
Philip II
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm